Wtorek, 27 czerwca 2017 Home
Główni dostawcy
Sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne, Wzorce
Produkty J.T.Baker
Odczynniki chemsolve®
Wzorce Reagecon
Chromatografia
Produkty Premium firmy Heidolph
Innowacyjne systemy do syntezy chemicznej Radleys
Meble laboratoryjne SCALA
Fizjologia, Farmakologia i Toksykologia
Katalog WITKO 2016/2017
Dostawy
Usługi serwisowe
Aktualności
Główni dostawcy
Lab Logistics Group GmbH Lab Logistics Group GmbH
Oferta ponad 100 000 produktów
Ponad 700 producentów
http://www.llg.de

LLG International GmbH LLG International GmbH
LLG International GmbH zajmuje się uczestniczeniem w międzynarodowych przetargach organizowanych przez firmy globalne.
http://www.llg-international.eu/

Avantor<sup>TM</sup> Performance Materials B.V. AvantorTM Performance Materials B.V.
Czyste i ultra czyste odczynniki chemiczne
Produkty do SPE i chromatografii
Substancje pomocnicze cGMP
stosowane w produkcji leków i biotechnologii
http://www.avantormaterials.com

Waldner Waldner
Meble i dygestoria laboratoryjne
Projektowanie i budowa laboratoriów
http://www.waldner-lab.com

Katalog Zdjęć (2MB)
Katalog Techniczny (5MB)
Photo Catalogue (2MB)
Technical Catalogue (5MB)

Applikon Biotechnology Applikon Biotechnology
Ekspert w produkcji bioreaktorów: systemy do fermentacji skali laboratoryjnej i przemysłowej
http://www.applikon-bio.com

Biotage Biotage
Niepowtarzalna technologia szybkiego zagęszczania i odparowywania próbek. Stacje TurboVap®, Automatyczne systemy do ekstrakcji do fazy stałej - Rapid Trace® SPE
http://www.biotage.com/product/product-selection?search_query=turbovap&display_type=1#search-result

Chem-Lab NV Chem-Lab NV
Wysokiej jakości roztwory wzorcowe do AAS, ICP, IC, wzorce barwy, przewodności, TOC/TIC, ChZT. Roztwory mianowane i buforowe. ISO 9001:2008
http://www.chem-lab.be

Faster Faster
Komory laminarne I, II i III klasy bezpieczeństwa, komory do pracy z cytostatykami
kliknij aby zobaczyć więcej...
http://www.faster-air.com

GVS Life Sciences GVS Life Sciences
Filtry strzykawkowe, kapsuły i systemy filtracyjne, membrany i bibuły filtracyjne i do transferów, gotowe testy i podłoża mikrobiologiczne, akcesoria i odczynniki do pracy z macierzami białek
http://www.gvs.com/

Heidolph Heidolph
Najwyższej jakości wyparki rotacyjne skali laboratoryjnej i przemysłowej, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, homogenizatory
http://www.heidolph.com/

Hugo Sachs Elektronik / Harvard Apparatus / Harvard Bioscience Hugo Sachs Elektronik / Harvard Apparatus / Harvard Bioscience
Produkty do badań opartych na modelach zwierzęcych w tym: fizjologicznych, elektrofizjologicznych, behawioralnych, wykonywaniu operacji i zabiegów chirurgicznych, pracy na wyizolowanych organach lub tkankach, biologii komórkowej oraz molekularnej.
http://www.hugo-sachs.de/

KNF Neuberger / KNF Flodos KNF Neuberger / KNF Flodos
Membranowe pompy i sprężarki do gazów i cieczy
Pompy laboratoryjne oraz gotowe do wbudowania w aparaturę
http://www.knf.com

Microfluidics Microfluidics
Urządzenia do tworzenia nanoemulsji, z wykorzystaniem sił ścinania. Nanoemulsje / Nanodyspersja / Dezintegracja komórek / Nano-/Mikroenkapsulacja / Deaglomeracja.
http://www.microfluidicscorp.com

MILabs MILabs
PET/SPECT/µCT systemy obrazowania zwierząt wysokiej rozdzielczości wykorzystujące technologię Tomografii Emisji Pozytronowej (U-PET+/µCT) oraz komputerowej tomografii emisji pojedynczego fotonu (U-SPECT+/µCT). Systemy wykorzystują unikalną technologię stałych ekranów i kolimatorów, które zwiększają rozdzielczość uzyskanych wyników oraz podnoszą jakość uzyskanych zdjęć. System jest przeznaczony do analizy wieloparametrowej z równoczesnym użyciem wielu różnych markerów radioaktywnych PET i SPECT u myszy i szczurów.
http://www.milabs.com/

Radleys Radleys
Specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie do syntez chemicznych w tym syntezy równoległej.
http://www.radleys.com

Reagecon Diagnostics Ltd. Reagecon Diagnostics Ltd.
Wysokiej jakości roztwory wzorcowe do AAS, ICP, IC, wzorce gęstości, osmolarności, temp. topnienia, spektrofotometryczne, barwy, przewodności, TOC/TIC, ChZT. Roztwory mianowane i buforowe. ISO 9001:2008/ ISO 17025:2005
http://www.reagecon.com/pl

Socorex Socorex
Pipety automatyczne
Aparaty do dozowania cieczy
http://www.socorex.ch

Trinean Trinean
Opatentowane spektrofotometry polichromatyczne DropSense96® skali nano, DropPlates 16 lub 96-dołkowe (zastrzeżone płytki oparte na technologii mikroprzepływów do pomiarów kropli), oprogramowanie DropQuant do pomiaru próbek oraz przełomowe oprogramowanie analityczne cDrop (opatentowane) do analizy składu próbki (z rozróżnieniem DNA od RNA, zanieczyszczeń, białek).
http://www.trinean.com

Vötsch Vötsch
Komory i pokoje klimatyczne do testowania
materiałów i gotowych produktów,
stosowane w farmacji, biotechnologii, elektronice, przemyśle
http://www.voetsch-technik.com

Dostawca:
1) Odczynniki J.T.Baker - S.WITKO
2) Sprzęt laboratoryjny (Pozostali główni dostawcy) - WITKO Sp. z o.o.

 
lista produktów