Środa, 23 stycznia 2019 Home
Aktualności
Główni dostawcy
WITKO wspiera
Sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne, Wzorce
Produkty J.T.Baker
Odczynniki chemsolve®
Wzorce Reagecon
Chromatografia
Produkty Premium firmy Heidolph
Innowacyjne systemy do syntezy chemicznej Radleys
Meble laboratoryjne SCALA
Fizjologia, Farmakologia i Toksykologia
Katalog WITKO 2018/2020
Zamów katalog drukowany
Dostawy
Usługi serwisowe
NEWSLETTER
Polityka prywatności
Kartka z kalendarza
Zamów katalog drukowany
FORMULARZ ZAMÓWIENIA KATALOGU

Firma/InstytucjaWydział
Katedra/Zakład
TytułImięNazwisko
Emailtel.fax
Adres
KodMiastoKraj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WITKO zgodnie z Ustawą i RODO, w celach marketingowych dot. w szczególności oferowanych produktów i promocji, w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, w tym na przesyłanie informacji handlowych na podane dane kontaktowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celach marketingowych dot. w szczególności przesyłania ofert handlowych i informacji dotyczących oferowanych produktów i promocji i na okres wykonywania ww. czynności marketingowych, tj. do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadnione cele administratora danych).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez zestawianie podanych lub zaznaczonych przez Państwa w niniejszym dokumencie/formularzu cech i właściwości w celu doboru odpowiedniego środka komunikacji oraz zakresu Państwa zainteresowania produktami oferowanymi przez Administratora, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dokonywanie wyboru ścieżki komunikacji, w tym sposobu prezentowania Państwu oferty handlowej, a także automatyczny dobór zakresu tej oferty zgodnie z danymi profilu.

W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

 
 
lista produktów