Wtorek, 22 stycznia 2019 Home
Aktualności
Główni dostawcy
WITKO wspiera
Sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne, Wzorce
Produkty J.T.Baker
Odczynniki chemsolve®
Wzorce Reagecon
Chromatografia
Produkty Premium firmy Heidolph
Innowacyjne systemy do syntezy chemicznej Radleys
Meble laboratoryjne SCALA
Fizjologia, Farmakologia i Toksykologia
Katalog WITKO 2018/2020
Dostawy
Usługi serwisowe
NEWSLETTER
Polityka prywatności
Kartka z kalendarza
Wzorce Reagecon
Reagecon jest największym na świecie producentem odczynników laboratoryjnych i wzorców fizykochemicznych.
Znana z innowacyjności, firma Reagecon jako pierwsza opracowała stabilne wodne wzorce przewodności o niskich wartościach przygotowywane na bazie wody oraz posiada najwięcej ze wszystkich producentów akredytacji ISO17025 dla standardów takich jak:
 • Wzorce TOC / TIC
 • Wzorce spektrofotometryczne i barwy
 • Wzorce ICP-OES i ICP-MS
 • Wzorce do chromatografii jonowej
 • Wzorce osmolalności
 • Roztwory buforowe pH
 • Wzorce przewodności
 • Roztwory mianowane
 • Wzorce gęstości
 • Wzorce współczynnika załamania światła/skali Briksa
 • Wzorce lotnych związków organicznych, WWA i fenoli
 • Wzorce pestycydów
Pobierz katalog:

Opierając się na wiedzy w dziedzinie metrologii i ciągłym rozwoju w zakresie opracowywania nowych produktów w roku 2013 Reagecon wprowadził 43 nowe rodziny produktów obejmujące ponad 4500 referencji. Proces opracowywania nowych wzorców nadal trwa.

Oferta obejmuje szeroką gamę technik, technologii i dyscyplin naukowych, do których należą:
Odczynniki i wzorce dla elektrochemii
bufory pH, wzorce przewodności, jonów, redoks, roztwory mianowane

Wzorce do badań właściwości fizycznych substancji
wzorce współczynnika załamania światła (w tym skali Briksa), gęstości, lepkości, temperatury topnienia, osmolalności, mętności i do krioskopii

Wzorce organiczne (GC, GC-MS, LC, LC-MS, TOC)
wzorce lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, fenoli, pestycydów, herbicydów, polichlorowanych bifenyli, całkowitego węgla organicznego

Wzorce nieorganiczne
wzorce metali (absorpcja atomowa, fotometria płomieniowa, ICP, ICP-MS), anionów i kationów (chromatografia jonowa), całkowitego węgla nieorganicznego

Wzorce fizykochemiczne
wzorce barwy (Hazen, ASTM, Saybolt, Gardner, Ph. Eur. i USP), wzorce spektrofotometryczne (wzorce liniowości, długości fali, szerokości pasma, światła rozproszonego)

Media do uwalniania
Roztwory gotowe do użycia i koncentraty

Wzorce petrochemiczne/biopaliw
wzorce i odczynniki TAN i TBN i odczynniki oraz kilka nowych grup produktów w trakcie opracowywania

Wzorce i odczynniki specjalistyczne dla przemysłu
produkty do badań mleka i produktów mlecznych, papieru, gleby, wina, wody/ścieków oraz badań farmaceutycznych (EP, USP i JP)
 
 
lista produktów