Środa, 23 stycznia 2019 Home
Aktualności
Główni dostawcy
WITKO wspiera
Sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne, Wzorce
Produkty J.T.Baker
Odczynniki chemsolve®
Wzorce Reagecon
Chromatografia
Produkty Premium firmy Heidolph
Innowacyjne systemy do syntezy chemicznej Radleys
Meble laboratoryjne SCALA
Fizjologia, Farmakologia i Toksykologia
Katalog WITKO 2018/2020
Dostawy
Usługi serwisowe
Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny
Kwalifikacje IQ, OQ, PQ
Umowy Serwisowe
NEWSLETTER
Polityka prywatności
Kartka z kalendarza
Kwalifikacje IQ, OQ, PQ
 
Oferujemy usługi kwalifikacji urządzeń laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami (ISO 9000, ISO 17025, GMP, GLP i innych). W ramach procedury kwalifikacji IQ, OQ, PQ wykonujemy pomiary kwalifikacyjne przy pomocy urządzeń pomiarowych, wzorcowanych w laboratoriach posiadających akredytację PCA, w zakresie temperatur od -80 do +1200°C i wilgotności względnej od 10 do +90%, dla urządzeń takich jak:
 • Autoklawy
 • Aparaty myjąco-dezynfekujące
 • Komory klimatyczne
 • Komory laminarne
 • Inkubatory
 • Cieplarki
 • Suszarki
 • Piece wysokotemperaturowe
 • Szafy chłodnicze
 • Chłodziarki
 • Zamrażarki
 • Wirówki
 • Homogenizatory

Ponadto oferujemy kwalifikację IQ, OQ dygestoriów w za kresie pomiarów:
 • Przepływu powietrza zgodnie z EN 14175
 • Elektrycznych
 • Szczelności mediów
 • Oświetlenia powierzchni roboczej
Pomiary i rejestracje wykonujemy w siedzibie użytkownika.


Kwalifikacja Instalacyjna (IQ):
udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia lub instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta lub wymaganiami użytkownika;

Kwalifikacja Operacyjna (OQ):
udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia i instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych;

Kwalifikacja Procesu (działania) (PQ):
udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że urządzenia i instalacje pomocnicze, połączone w jedną funkcjonalną całość, mogą pracować efektywnie i powtarzalnie zgodnie z zatwierdzoną metodą prowadzenia procesu i specyfikacjami.

(Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r.)
 
 
lista produktów