Katalog :: Grupy produktów
   
     
 

Inkubatory CO2, HERAcell® 150 i 240. Opcje

   
 
 
Opis
Op.
Nr kat.
cena stan
HERAcell 240 1 9.536 410
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.010 067
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.010 068
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.010 069
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.010 070
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.010 087
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
HERAcell 240 1 9.536 408
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 9.536 402
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
HERAcell 240 1 9.536 409
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
HERAcell 240 1 9.536 411
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
HERAcell 240 1 9.536 412
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
3 4.010 090
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
3 4.010 091
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 4.009 921
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
1 4.010 101
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 9.536 403
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Kabiny ryzyka mikrobiologicznego
 
 
Akcesoria
Kabiny ryzyka mikrobiologicznego
CO2-Inkubatoren Heraeus
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź