Katalog :: Grupy produktów :: Grzanie i chłodzenie :: Obróbka cieplna :: Termostaty grzejące
    wstecz dalej
     
 

Płyny do łaźni Thermo Electron

Płyny.
Używanie odpowiednich płynów z poniższej listy daje wiele możliwości:
- bezpieczne do użycia, nietoksyczne, bezwonne,
- odporne na starzenie się i zmiany lepkości, niewielka podatność na korozję.

Oleje silikonowe (SIL).
Niepalne, o długim okresie przydatności.

Płyny syntetyczne do transferu ciepła (Synth).
Zwykle uzyskiwane z bazy wodorowęglowej z małą lepkością w zalecanym zakresie temperatur roboczych.

Lepkość.
Dla optymalnej stabilizacji temperatury płyny powinny mieć małą lepkość.

Punkt zaplonu.
Płyny mogą w sposób spontaniczny ulec samozapłonowi w pewnej temperaturze. Norma EN 61010 mówi, że maksymalna temperatura robocza płynu musi być 25°C niższa niż temperatura zapłonu tej cieczy.

Zakres grzania.
Przedłużone użytkowanie nie jest dozwolone z powodu efektu samopodgrzewania się cieczy. Może to spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadtemperaturowego pompy i wyłączenie jej.

Zakres temperatury pracy.
Termostat może pracować przez wydłużony czas w tym zakresie pod pewnymi warunkami. Lepkość nie może przekroczyć 30 mPas. w przeciwnym razie pompa nie będzie osiągała zadeklarowanych parametrów.

Zakres temperatury roboczej.
Praca długoterminowa z utrzymywaniem zadeklarowanych paramatrów.
Maksymalna lepkość ok. 5 mPas.

   
 
 
Typ
Poj.~L
Zakres temp.~°C
Op.
Nr kat.
cena stan
SIL 100 5 -75 ... +75 1 9.853 701
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
SIL 100 10 -75 ... +75 1 9.853 702
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
SIL 180 5 -40 ... +200 1 9.853 703
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
SIL 180 10 -40 ... +200 1 9.853 704
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
SIL 300 5 +80 ... +300 1 9.853 705
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
SIL 300 10 +80 ... +300 1 9.853 706
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 60 5 -50 ...+45 1 9.853 709
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 60 10 -50 ...+45 1 9.853 710
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 260 5 +40 ... +250 1 9.853 713
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 260 10 +40 ... +250 1 9.853 712
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 200 5 +20 ... +210 1 9.853 074
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Synth 200 10 +20 ... +210 1 9.853 073
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź