Katalog :: Grupy produktów :: Laboratoryjne materiały zużywalne :: Naczynia :: Pojemniki
    dalej
     
 

Beakers with snap lid

Beakers with snap lid

Conical, 400ml, with 50ml subdivisions, height 100mm, ? at bottom 70mm, ? at top 85mm.
Beakers and lids availlable separately or assembled.

   
 
 
Op.
Nr kat.
cena stan
10 9.033 203
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
1 9.033 205
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
10 9.033 206
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
10 9.033 208
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
10 9.033 209
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
10 9.033 210
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Beakers
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź