Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Analiza próbek :: Analiza elementarna
    wstecz dalej
     
 

Paski testowe, QUANTOFIX®

Paski testowe, QUANTOFIX®

Do półilościowych oznaczeń. Wymiary (szer. x dł.): 6 mm x 95 mm.
Dostarczane w opakowaniu po 100 pasków.

   
 
 
Do
Zakres pomiaru
Op.
Nr kat.
cena stan
Aluminium* 0 do 500 mg/L Al3+ 100 9.130 401
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Amoniak* 0 do 400 mg/L NH4+ 100 9.130 414
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Arsen 10* 0 do 0.5 mg/L As3+/5+ 100 9.130 416
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Arsen 50* 0 do 3.0 mg/L As3+/5+ 100 9.130 415
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Arsen czuły* 0 do 0,5 mg/l As3+/5+ 100 9.130 440
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas askorbinowy 0 do 2000 mg/L Witamina C 100 9.130 402
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wapń** 0 do 100 mg/L Ca2+ 60 9.130 417
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość węglowa 0 do 20 °d 100 9.130 418
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Chlor* 0 do 100 mg/L Cl2 100 9.130 419
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Chlor CE*** 0 do 10 mg/L Cl2 100 4.005 102
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Chlorki 0 do 3000 mg/L Cl- 100 9.130 420
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Chromiany* 0 do 100 mg/L CrO42- 100 9.130 403
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cyjanki* 0 do 30 mg/L CN- 100 9.130 421
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
EDTA 0 do 400 mg/L EDTA 100 9.130 432
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Formaldehyd* 0 do 200 mg/L HCHO 100 9.130 422
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Żelazo całkowite 1000 0 do 1000 mg/L Fe2+/3+ 100 6.243 754
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Żelazo całkowite 100 0 do 100 mg/L Fe2+/3+ 100 9.130 439
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Aldehyd glutarowy CE*** 0 do 2.5 % 100 9.130 438
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Potas* 0 do 1500 mg/L K+ 100 9.130 423
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kobalt 0 do 1000 mg/L Co2+ 100 9.130 406
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Miedź 0 do 300 mg/L Cu2+ 100 9.130 407
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Stężenie lubrykantów chłodzących 0 do 200 mmol/L KOH 100 9.130 433
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Molibden* 0 do 250 mg/L Mo6+ 100 9.130 424
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nikiel 0 do 1000 mg/L Ni2+ 100 9.130 408
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotany/Azotyny 0 do 500 mg/L NO3-,1-80 mg/L NO2- 100 9.130 409
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotyny 0 do 80 mg/L NO2- 100 9.130 410
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotyny 3000 0 do 3000 mg/L NO2- 100 9.130 425
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotyny/PH 0 do 80 mg/L NO2-,
pH 6.0 do 9.6
100 6.227 796
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas nadoctowy 50 CE*** 0 do 50 mg/L PAA 100 6.238 574
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas nadoctowy 500 CE*** 0 do 500 mg/L PAA 100 9.130 436
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas nadoctowy 2000 CE*** 0 do 2000 mg/L PAA 100 9.130 437
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nadtlenki 25 0 do 25 mg/L H2O2 100 9.130 427
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nadtlenki 100 CE*** 0 do 100 mg/L H2O2 100 9.130 411
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nadtlenki 1000 0 do 1000 mg/L H2O2 100 9.130 426
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Fosforany* 0 do 100 mg/L PO43- 100 9.130 428
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Czwartorzędowe sole amonowe 0 do 100 mg/L chlorki benzalkoniowe 100 9.130 434
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Siarczany <200 do >1600 mg/L SO42- 100 9.130 429
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Siarczyny 0 do 1000 mg/L SO32- 100 9.130 412
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cynk* 0 do 100 mg/L Zn2+ 100 9.130 430
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cyna 0 do 500 mg/L Sn2+ 100 9.130 413
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość całkowita, woda akwaryjna 0 do 25°d 100 9.130 431
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź