Katalog :: Grupy produktów :: Pipetowanie, Dozowanie :: Pipety :: Końcówki do pipet
    wstecz dalej
     
 

Końcówki do pipet, Plastibrand®

Końcówki do pipet, Plastibrand®

Końcówki do pipet z filtrem lub bez Plastibrand® produkowane i pakowane są w sposób redukujący kontakt z ludźmi do minimum, w warunkach "cleenroom". Zapewnia to powtarzalną i wysoką jakość produktu.

Najważniejsze cechy:
- Wysokiej jakości PP (wolny od DiHEMDA oraz amidu kwasu oleinowego)
- Redukcja ciężaru końcówek o poj. 200 µL i 1000 µL zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych
- Podziałka pozwala na szybką ocenę objętości
- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121 °C / 250 °F (2 bar), zgodnie z normą DIN EN 285
- Wytwarzane bez substancji smarujących
- Barwniki nie zawierają kadmu
- Przyjazne dla środowiska systemy pakowania
- Ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą IVD-Directive 98/79 EC
- Końcówki Plastibrand® testowane są z pipetami BRAND oraz większością pipet Gilson®, ThermoFisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® oraz Biohit; końcówki o poj. 5 mL tylko z pipetami BRAND i ThermoFisher Scientific Finnpipette®; końcówki o poj. 10 mL BRAND Eppendorf®, Gilson®

Końcówki BIO-CERT® z filtrem i bez
Aby sprostać stawianym im wymaganiom, produkty BIO-CERT® wytwarzane są w pomieszczeniach czystych "cleenrooms" a następnie są automatycznie pakowane bez kontaktu z ludźmi. Sterylizacja przeprowadzana jest poprzez naświetlanie promieniami ß zgodnie ze standardem ISO 11137 oraz wytycznymi AAMI. W wyniku sterylizacji osiągany jest poziom SAL 10-6. Poziom sterylności spełnia tym samym wymagania USP 29 oraz Farmakopei Europejskiej.
Stężenie endotoksyn 0,01 EU/mL. Produkty BIO-CERT® nie zawierają DNA, RNAz i ATP. Kontrola jakości przeprowadzana jest przez niezależne, akredytowane laboratorium. Możliwość uzyskania poświadczającego certyfikatu.

Końcówki z filtrem
Końcówki z filtrem nadają się przede wszystkim do stosowania w technikach PCR oraz do badań w dziedzinie mikrobiologii i do prac z materiałami radioaktywnymi. Zastosowane filtry hydrofobowe z PE stanowią barierę dla aerozoli, które tworzą się podczas pipetowania. Zastosowanie końcówek z filtrem ogranicza niebezpieczeństwo zanieczyszczeń krzyżowych, a co z tym związane uzyskanie błędnych wyników analizy, spowodowanych zakażonymi trzonkami pipet. Produkowane są z bezbarwnego granulatu pod ścisłą kontrolą w warunkach "cleenroom" a następnie są automatycznie pakowane.

   
 
 
cena stan
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź