Katalog :: Grupy produktów :: Laboratoryjne materiały zużywalne :: Naczynia :: Pojemniki
    dalej
     
 

Beakers with snap lid

Beakers with snap lid

Conical, 960 ml, height 130 mm, ? at bottom 96 mm, ? at top 105 mm.
Beakers and lids availlable separately or assembled.

   
 
 
Op.
Nr kat.
cena stan
1 9.033 214
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 9.033 215
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 9.033 216
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1 9.033 217
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Beakers
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź