Katalog :: Grupy produktów :: Chromatografia :: Chromatografia cieczowa :: Przechowywanie rozpuszczalników
    wstecz dalej
     
 

Elastyczne systemy połączeniowe do butli DURAN® GL 45

Elastyczne systemy połączeniowe do butli DURAN® GL 45

Wykonane z PP i PTFE. Elastyczny system modułowy. Można do niego dołączyć rurki o czterech różnych średnicach ( 1.6 mm; 3.0 mm; 3.2 mm; 6.0 mm). Możliwe jest sterylne równoważenie ciśnienia za pomocą filtra membranowego. Nieużywane wejścia mogą być zamykane kapslami.
Typowe zastosowania: bezpieczne przenoszenie cieczy w zamkniętym i sterylnym układzie (parowanie jest zmniejszone).
Odporne na temp. do 140°C. Odporne na większość rozpuszczalników.

Przykład zamówienia
Chciałbyś wyposażyć dwie butle w system trójwejściowych połączeń. Chciałbyś pracować z dwoma różnymi średnicami rurek (1,6 mm i 3 mm) oraz z wyrównywaniem ciśnień. Do tego potrzebujesz następujące elementy:
Nakrętkę GL45 3-wejściową (Art. No. 7.623 018), 1 opakowanie (2 szt. w opakowaniu);
Nakrętkę GL14 (Art. No. 6.227 781), 2 opakowania (2 szt. w opakowaniu);
Wkładkę do nakrętki GL14 o śred. wewn. 1.6 mm (Art. No. 6.229 494), 2 opakowania (1 szt. w opakowaniu);
Wkładkę do nakrętki GL14 o śred. wewn. 3,0 mm (Art. No. 6.229 495), 2 opakowania (1 szt. w opakowaniu);
Zestaw do równoważenia ciśnienia (kompletny) (Art. No. 6.228 023), 2 opakowania (1 szt. w opakowaniu).

   
 
 
Opis
Op.
Nr kat.
cena stan
Nakrętka GL45, 2 wejścia x GL14 1 6.227 780
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nakrętka GL45, 3 wejścia x GL14 1 7.623 018
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nakrętka GL14 do połączeń rurkowych 1 6.227 781
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wkładka do nakrętki GL14 o śred. wewn. otworu 1.6 mm 1 6.229 494
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wkładka do nakrętki GL14 o śred. wewn. otworu 3 mm 1 6.229 495
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wkładka do nakrętki GL14 o śred. wewn. otworu 3.2 mm 1 6.230 213
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wkładka do nakrętki GL14 o śred. wewn. otworu 6 mm 1 6.227 782
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nakrętka GL14, czerwona 1 7.623 838
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Zestaw do równoważenia ciśnienia, filtr 0.2 µm, do nakrętek z 2 i 3 wejściami 1 6.228 023
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wymienny filtr membranowy 0.2 µm do zestawu do równoważenia ciśnienia 2 6.230 844
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Butla 1000 mL, GL45, DURAN® wytrzymała na ciśnienie do +1,5 bar 1 9.971 704
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Butla 500 mL, GL45, DURAN® wytrzymała na ciśnienie do +1,5 bar 1 9.071 707
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Butle do HPLC, Duran®, kompletne układy z nakrętkami z 4 wejściami
 
 
Akcesoria
Akcesoria do systemu połączeniowego do butli Duran® GL45 (do HPLC)
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź