Katalog :: Grupy produktów :: BHP :: Ochrona dróg oddechowych :: Półmaski
    dalej
     
 

Filtry do półmasek DUETTA

Filtry do półmasek DUETTA

(Zgodne z normą EN 143 i EN 14387)

   
 
Filtr 203 A2:Malowanie, lakiernictwo, demontaż
Filtr 203 P3R:Azbest, kurz
Filtr 203 ABEK:Przemysł chemiczny (jednostka ewakuacyjna), hodowla inwentarza
Filtr 205 A2P3:Farby rozpylające, dioksyny
Filtr 205 ABEKP3:Kwas solny, kwas mrówkowy, dezynfekcja
 
Typ
Poziom~ochrony
Op.
Nr kat.
cena stan
Pochłaniacz 203 A2 A2 4 9.005 592
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtr 203 P3R P3 R 4 9.005 593
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 203 ABEK ABEK1 4 9.005 594
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtr 205 A2P3 A2-P3 R 4 9.005 595
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtr złożony 205 ABEKP3 ABEK1-P3 R 4 9.005 596
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź