Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Przygotowanie próbek :: Analiza powietrza
    wstecz dalej
     
 

Probówki Dräger

Probówki Dräger

Użycie pojemników Dräger z aktywowanego węgla lub żelu krzemionkowego pozwala na gromadzenie niebezpiecznych substancji zawartych w powietrzu przez wykorzystanie odpowiedniej pośredniej adsorpcji lub chemisorpcji. Próbka jest potem analizowana w laboratorium różnymi metodami analitycznymi tj. chromatografii gazowej (GC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), fotometrii UV-VIS lub spektroskopii IR.

   
 
 
Opis
Typ
Op.
Nr kat.
cena stan
Węglowe BiA 10 9.620 414
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Węglowe G 10 9.620 415
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Węglowe B/G 10 9.620 416
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Z żelem krzemionkowym BiA 10 9.620 417
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Z żelem krzemionkowym G 10 9.620 418
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Z żelem krzemionkowym B/G 10 9.620 419
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Zestaw do oznaczania izocyjanianów, zawiera analysis 1 6.070 187
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Próbnik dyfuzyjny ORSA 5 5 6.050 155
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Próbnik dyfuzyjny ORSA 25 25 6.080 611
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź