Katalog :: Grupy produktów :: Przygotowanie próbek :: Przesiewanie :: Przesiewacze
    wstecz
     
 

Zestawy sit do przesiewaczy serii AS

   
 
 
Do
Śred.~mm
Opis
Op.
Nr kat.
cena stan
AS 200 200 Sita 45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm,1 mm,
2 mm, 4 mm z odbieralnikiem
1 9.739 255
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
AS 300 305 Sita 630 µm, 1.25 mm, 2.5 mm,5 mm, 10 mm,
20 mm, 31.5 mm z odbieralnikiem
1 9.739 256
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
AS 400 400 Sita 500 µm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm,
20 mm z odbieralnikiem
1 9.739 257
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
AS 450 450 Sita 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm,
1 mm, 2 mm, 4 mm z odbieralnikiem
1 9.739 279
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
  Inne akcesoria, tj. pokrywy i odbieralniki są dostępne na życzenie.
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź