Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Przygotowanie próbek :: Analiza powietrza
    wstecz dalej
     
 

Systemy pomiarowe, Dräger Tubes®

Systemy pomiarowe, Dräger Tubes®

System pomiarowy Dräger Tubes® jest bezpieczną metodą badania zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody. Może zbadać ponad 500 substancji w różnych stężeniach. Dawno przyjęta zasada Dräger Tubes® pozostaje niezmienna. Określona obj. gazu/powietrza musi być przepompowana przez rurkę (pojemnik). Jest to możliwe dzięki użyciu pompy gazowej Accuro®. W kontakcie z badaną substancją reagują substancje zawarte w probówce i barwią się na dany kolor. Stężenie substancji jest pokazywane poprzez dł. kolorowego paska i może być dokładnie odczytane ze skali. System pomiarowy Dräger Tubes® zapewnia precyzję, oszczędność, szybką i prostą obsługę. Na życzenie dostępnych jest ponad 250 rurek (pojemników) na wszystkie substancje i pomiary, a dodatkowo urządzenie próbnikowe, rurki (pojemniki) dyfuzyjne do długotrwałych pomiarów, a także system próbnikowy z rurkami (pojemnikami) z węgla aktywnego, kolektory ORSA i rurki (pojemniki) termodesorpcyjne.

   
 
 
Typ
Zakres pomiaru
Op.
Nr kat.
cena stan
Pompa gazowa Accuro 1 9.620 410
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pompa gazowa Accuro (z pojemnikiem E-Set) 1 9.620 411
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na aceton 100/b 100 - 12000 ppm 10 9.620 421
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na alkohol 25/a 25 - 5000 ppm 10 9.620 423
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
Pojemniki na amoniak 2/a 2 - 30 ppm 10 9.620 404
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na amoniak 5/a 5 - 700 ppm 10 9.620 405
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na amoniak 5/b 5 - 100 ppm 10 9.620 424
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na węglowodory ropopochodne 10/a 10- 300 ppm 10 9.620 426
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na benzen 0.5/a 0.5 - 10 ppm 10 9.620 406
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
Pojemniki na benzen 0.5/c 0.5 - 10 ppm 5 9.620 427
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
Pojeniki na chlor 0.2/a 0.2 - 3 ppm 10 9.620 407
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na formaldehyd 0.2/a 0.2 - 5 ppm 10 9.620 429
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na ditlenek węgla 100/a 100 - 3000 ppm 10 9.620 408
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na ditlenek węgla 5/a 5 - 60% obj. 10 6.050 554
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na tlenek węgla 2/a 2 - 60 ppm 10 9.620 432
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na tlenek węgla 5/c 8 - 700 ppm 10 9.620 409
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na pary azotu 0.5/a 0.5 - 10 ppm 10 9.620 433
Atrakcyjna cena (na zapytanie)na zapytanie
Pojemniki na ozon 0.05/b 0.05 - 0.7 ppm 10 9.620 434
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na perchloroetylen 2/a 2 - 300 ppm 10 9.620 436
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na fenol 1/b 1 - 20 ppm 10 9.620 437
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na wodorofosforan 0.01/a 0.01 - 1 ppm 10 9.620 438
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na pary rtęci 0.1/b 0.05 - 2 mg/m? 10 9.620 439
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na kwas chlorowodorowy 1/a 1 - 10 ppm 10 9.620 413
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na kwas azotowy i chlorowodorowy 1/a 1 - 10/15 ppm 10 9.620 441
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na tlen 5%/c 5 - 23% obj. 10 9.620 448
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na ditlenek siarki 0.5/a 0.5 - 25 ppm 10 9.620 420
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na siarkowodór 0.2%/a 0.2 - 7% obj. 10 6.088 166
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemiki na siarkowodór 1/d 1 - 200 ppm 10 9.620 443
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na siarkowodór 100/a 100 - 2000 ppm 10 6.050 553
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na siarkowodór 5/b 5 - 60 ppm 10 9.620 425
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na toluen 5/b 5 - 300 ppm 10 9.620 446
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemniki na trichloroeten 2/a 20 - 250 ppm 10 9.620 447
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemnik na olej 10/a-P 0,1 do 1 mg/m3 10 6.078 279
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemnik na siarkowodór 1/c 1 do 20 ppm 10 6.052 630
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemnik na siarkowodór 0,5/a 0,5 do 15 ppm 10 6.304 822
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemnik na kwas octowy 5/a 5 do 20 ppm 10 6.900 409
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
10 6.259 530
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pojemnik na cyjanek 0.5/a 0,5 do 100 ppm 10 9.620 449
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź