Katalog :: Grupy produktów :: Grzanie i chłodzenie :: Grzanie :: Łaźnie grzejne
    wstecz
     
 

Płyny termostatujące BASF do łaźni

Płyny termostatujące BASF do łaźni

Zastosowanie:
Płyny termostatujące BASF mogą być wykorzystywane do pracy ciągłej w temp. 170°C. Wyższe temp. (poniżej pkt. zapłonu) mogą być stosowane krótkotrwale, ale powodują ciemnienie płynu.

Zalety płynów BASF w porównaniu do olejów oraz innych płynów organicznych:
- Przypadkowe rozlania wody do łazni o temp. powyżej 100°C nie powodują gwałtownych rozprysków, ponieważ woda rozpuszcza się w płynie, a następnie powoli z niego paruje
- Płyn można łatwo wypłukać za pomocą wody, dzięki temu czyszczenie sprzętu laboratoryjnego np. kolb destylacyjnych jest bardzo łatwe.
- Płyn BASF nie tworzy piany przy mieszaniu z wodą

Lepkość w połączeniu z wodą
Płyn BASF jest lepki w niskich temp. oraz zbliżonych do temp. otoczenia, a przez to trudny do dozowania. Dodanie 10 do 20% wody zmniejsza jego lepkość i ułatwia jego dozowanie. Ogrzanie roztworu do temp. 100°C powoduje ucieczkę wody poprzez parowanie. Dalsze ogrzewanie jest przez to tylko trochę spóznione. Przed nastepnym ogrzewaniem można znowu dodac wody.

Mieszanie z wodą
Płyny BASF mogą być mieszane z wodą w każdych proporcjach. Twardość wody nie ma znaczenia.

   
 
Charakterystyka chem.:Modyfikowany, wielowodorotlenowy alkohol alifatyczny
Wygląd:Klarowny, bezbarwny lub z lekkim zabarwieniem
Czas przechowywania:(Nieograniczony przy obecnej wiedzy) Przy dłuższych czasach przechowywania płyn może ciemnieć. Nie wpływa to na jego właściwości.
Gęstość:Ok. 1.15 g / cm?
Pkt. zapłonu:
Dla normy DIN 51758:
Dla normy DIN 51794:

>200°C
Ok. 255°C
Water solubility:Heating bath liquid, BASF is miscible with water in each ratio. No susceptibility to water hardness in mixed water.
 
Pojemnik
Op.
Nr kat.
cena stan
5 L 1 9.906 200
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź