Katalog :: Grupy produktów :: Analityczne pomiary i testowanie :: Pomiar pH :: pH-metry przenośne
    wstecz dalej
     
 

Pehametr labolatoryjny Knick 765

Pehametr labolatoryjny Knick 765

Z wieloma bezpiecznymi funkcjami ułatwiającymi pomiary pH i czyniącymi je bardziej niezawodnymi.

Fullcheck® automatycznie sprawdza funkje przyrządu od gniazda wejściowego po wyjście rejestratora. Funkcjonalność przyrządu może być dokumentowana jako część zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9000 używając wydruków testowych.
Drycheck® monitoruje impedanjcię elektrody i melduje o jej wysuszeniu, o pęknięciu szkła i wadliwym połączeniu, nawet w trybie czuwania (stand-by). Sensoface® monitoruje sprawność elektrody i podaje informacje o jej stanie, określając punkt zerowy, transduktancje, czas odpowiedzi, impedancję elektrody oraz odstępy czasowe kalibracji.

Trueline® dostarcza wykalibrowanego,analogowego liniowego sygnału zapisu (ekranowanego elektrycznie). Calimatic® automatycznie rozpoznaje właściwy bufor.Wzornictwo EMC chroni przyrząd przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Pehametr labolatoryjny 765 jest w pełnej zgodności z wymogami NAMUR (Niemiecki komitet pomiarów i standartów kontrolnych w przemyśle chemicznym) rekomendującymi układy EMC.

Kompensacja temperaturowa jest albo automatyczna z czujnikiem Pt 100 lub Pt 1000, albo ręczna. Dane mogą być przetwarzane odrazu przez standardowy interfejs RS 232. Możliwe jest również bezpośrednie wyjście na drukarkę. Duży jasny wyświetlacz LED umożliwia równoczesny odczyt dwóch mierzonych wartości takich jak wielkość pH i tempteratura.
Pokrycie zrobione jest ze szkła zbrojonego PA, i z nierdzewnej stali, obudowa o poziomie ochrony IP54 gotowa jest do połączenia ze statywem elektrodowym ZU 6954.
Wyświetlacz alfanumeryczny, 2 X 4 cyfry, 14 segmentów LED, wysokość znaku 13mm, trójstanowy wskaźnik Sensoface.


Interfejs:
RS 232 bez linii kontrolnych, izolowany galwanicznie, komunikacja poprzez komputer lub drukarkę.

Sterowanie drukarki:
Przez seryjny interfejs dla ZU 0244 lub innej standardowej drukarki, drukowanie przez wciśnięcie guzika lub czasowe z odstępem czasu od 0,1 do 999,9 min.

Monitorowanie elektrody.
- Sensoface®:analizuje punkt zerowy, transduktancje, czas odpowiedzi i impedancję, ekran optyczny daje informacje o stanie elektrody, dobry/przeciętny/zły, może być wyłączony.
- Drycheck®: Monitoruje impedancję elektrody i melduje wysuszenie, pęknięcie szkła i wadliwe połączenie również w stanie czuwania. Czasomierz kalibracyjny moniotoruje przedziały czasowe pomiędzy kolejnymi kalibracjami.

System samokontroli urządzenia:
- Fullcheck®: testuje elektronikę wszystkich urządzeń, wraz z wyjściem analogowymt, segment i klawiatura są testowane w trybie diagnostycznym., automatyczny krótki test po włączeniu zasilania, wydruki dokumentacji QM zgodne z normą DIN EN ISO 9000 możliwe do uzyskania w trybie diagnostycznym lub poprzez interfejs(drukarkę).

Pehametr laboratoryjny 765, zawiera kabel główny, 3 letnią gwarancję. Elektroda nie jest dołączona.
Pehametr laboratoryjny 765 SET, ze statystyką elektrody(Opt. 347), elektrodą kombinowaną pH/Pt 1000 SE 100, dołączonym stojakiem ZU 6954 i zestawem buforów ZU 6928 (żaden dodatkowy, pomocniczy sprzęt nie jest dostępny).

   
 
 
Typ
Op.
Nr kat.
cena stan
Laboratory pH meter 765 1 9.774 475
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Laboratory pH meter 765 SET 1 9.774 476
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Akcesoria
Laboratoryjny pehametr model 765, akcesoria
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź