Katalog :: Grupy produktów :: Life Science, Biotechnologia :: Genomika :: PCR
    wstecz dalej
     
 

Probówki reakcyjne, DNA LoBind

Probówki reakcyjne, DNA LoBind

- Strata mniej niż 1 % DNA / RNA w niskich stężeniach i niesprzyjających warunkach (wysokie stężenie soli, krótkie fragmenty DNA)
- Powierzchnia nie powlekana żadnymi substancjami np. tworzywem silikonowym
- Wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów reakcji PCR (PCR clean)
- Dostępne probówki Safe-Lock o pojemności 0.5, 1.5 i 2.0 mL
- Wysoka przejrzystość
- Doskonała odporność na wirowanie (do 18000 x g)

   
 
 
Poj.~mL
Op.
Nr kat.
cena stan
0,5 250 9.409 324
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1,5 250 9.409 326
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
2,0 250 9.409 327
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź