Katalog :: Grupy produktów :: Instrumenty optyczne, Mikroskopy :: Mikroskopy :: Komory zliczeniowe
    wstecz dalej
     
 

Komory zliczeniowe Neubauera poprawione

Komory zliczeniowe Neubauera poprawione

Z podwójną siatką, z lub bez zacisków sprężynowych. Siatkę tworzy 9 dużych kwadratów, każdy po 1 mm2. 4 duże narożne kwadraty, oznaczone literą „L”, podzielone są na 16 kwadratów o długości boku wynoszącej 0,25 mm. Stosowane są one do obliczania ilości leukocytów. Duży kwadrat środkowy podzielony jest na 25 kwadratów grupowych o bokach o długości 0,2 mm. Każdy kwadrat grupowy składa się z 16 małych kwadratów o długości boku 0,05 mm i o powierzchni wynoszącej 0,0025 mm2. 5 kwadratów grupowych oznaczonych literą „E” stosowanych jest do obliczania ilości trombocytów i erytrocytów. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wszystkie kwadraty grupowe posiadają z każdej strony potrójną linię graniczną. Linia środkowa jest linią odgraniczającą i decyduje o tym, czy komórki znajdujące się w obszarze granicznym będą liczone, czy też nie.
Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą unijną IVD 98/79 EG.

   
 
 
Typ
Op.
Nr kat.
cena stan
Komora zliczeniowa, Neubauera poprawiona 1 9.161 078
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Komory zliczeniowe Neubauera poprawione, z jasnymi liniami
Komory zliczeniowe Thoma
Komory zliczeniowe Fuchs-Rosenthala
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź