Katalog :: Grupy produktów :: Czyszczenie i sterylizacja :: Środki czyszczące i dezynfekujące :: do narzędzi
    wstecz
     
 

Uniwersalne środki czyszczące, Mucasol®

Uniwersalne środki czyszczące, Mucasol®

Bardzo wydajne, płynne, zasadowe koncentraty czyszczące do łaźni ultradźwiękowych.
Odpowiednie do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego i narzędzi wykonanych ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, gumy i metalu. Elementy są myte w 10 - 30 min, bez działania mechanicznego. Działają bakteriostatycznie, mogą być stosowane do czyszczenia przedmiotów skażonych promieniotwórczo. Są alternatywą dla mieszanin kwasu chromosiarkowego, nie zawierają chloru i żrących substancji alkalicznych, są nietoksyczne, niekorozyjne, łagodne dla skóry, zawierają małą ilość fosforanów i są biodegradowalne. Elementy wykonane z cynku i nie-anodyzowanego aluminium nie powinny być zanurzane w Mucasolu® na dłuższy czas ze względu na możliwość korozji. Odpowiednie do ścierania powierzchni.

   
 
Zawartość:> 30% fosforany, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, składniki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje pomocnicze
Zalecane stężenie:
W łaźniach ultradźwiękowych:0.2 do 2 % (1.4 do 14 mL/L)
W innych łaźniach:0.7 do 3 % (5 do 22 mL/L)
Właściwości fizyko-chemiczne:
Płyn:Jasnozielony, przezroczysty
Gęstość:Ok. 1.4 g/mL
pH (0.7 %):Ok. 11.5
pH (3 %):Ok. 11.7
 
Typ
Poj.~L
Op.
Nr kat.
cena stan
Butla 2 1 9.192 501
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kanister 5 1 9.192 507
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Środek czyszczący, Neodisher® Mediklar
Środek czyszczący, Neodisher® Medizym
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź