Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Analiza próbek :: Analiza elementarna
    wstecz dalej
     
 

Paski testowe, MERCKOQUANT®

Paski testowe, MERCKOQUANT®

   
 
 
Do
Zakres pomiaru
Op.
Nr kat.
cena stan
Aluminium 10 do 250 mg/L Al3+ 100 9.129 901
324.85 PLN
Amoniak 10 do 400 mg/L NH4+ 100 9.129 902
294.66 PLN
Kwas askorbinowy 50 do 2000 mg/L 100 9.129 904
199.32 PLN
Ołów 20 do 500 mg/L Pb 100 9.129 905
329.64 PLN
Wapń 10 do 100 mg/L Ca2+ 60 9.129 907
346.41 PLN
Chromian 3 do 100 mg/L CrO42- 100 9.129 909
207.94 PLN
Kobalt 10 do 1000 mg/L Co2+ 100 9.129 911
209.86 PLN
Cyjanki 1 do 30 mg/L CN- 100 9.129 912
337.31 PLN
Żelazo 3 to 500 mg/L Fe2+/3+ 100 9.129 913
189.26 PLN
Formaldehyd 10 do 100 mg/L HCHO 100 9.129 914
302.81 PLN
Twardość ogólna 5 do 25 °dH 100 9.129 916
177.28 PLN
Twardość ogólna 3 do 21 °dH 100 9.129 918
182.07 PLN
Twardość ogólna 3 do 21 °dH 1000 9.129 919
1605.09 PLN
Twardość ogólna 4 do 21 °dH 5000 9.129 921
2548.97 PLN
Potas 250 do 1500 mg/l K 100 9.129 924
357.19 PLN
Miedź 10 do 300 mg/L Cu2+ 100 9.129 923
176.80 PLN
Mangan 2 do 100 mg/L Mn 100 9.129 926
422.59 PLN
Molibden 5 do 250 mg/L Mo6+ 100 9.129 927
376.60 PLN
Nikiel 10 do 500 mg/L Ni2+ 100 9.129 928
174.40 PLN
Azotany 10 do 500 mg/L NO3- 100 9.129 931
194.24 PLN
Azotyny 2 do 80 mg/L NO2- 100 9.129 932
188.30 PLN
Azotyny 0.1 do 3 mg/L NO2- 100 9.129 933
218.48 PLN
Kwas nadoctowy 5 do 50 mg/L 100 9.129 943
249.15 PLN
Nadtlenek 0.5 do 25 mg/L H2O2 100 9.129 934
175.84 PLN
Siarczany 200 do 1600 mg/L SO42- 100 9.129 937
186.38 PLN
Siarczyny 10 do 400 mg/L SO32- 100 9.129 938
190.69 PLN
Cyna 10 do 200 mg/L Sn2+ 50 9.129 942
270.23 PLN
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź