Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Analiza próbek :: Analiza elementarna
    wstecz dalej
     
 

Paski testowe, MERCKOQUANT®

Paski testowe, MERCKOQUANT®

   
 
 
Do
Zakres pomiaru
Op.
Nr kat.
cena stan
Aluminium 10 do 250 mg/L Al3+ 100 9.129 901
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Amoniak 10 do 400 mg/L NH4+ 100 9.129 902
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas askorbinowy 50 do 2000 mg/L 100 9.129 904
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Ołów 20 do 500 mg/L Pb 100 9.129 905
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Wapń 10 do 100 mg/L Ca2+ 60 9.129 907
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Chromian 3 do 100 mg/L CrO42- 100 9.129 909
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kobalt 10 do 1000 mg/L Co2+ 100 9.129 911
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cyjanki 1 do 30 mg/L CN- 100 9.129 912
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Żelazo 3 to 500 mg/L Fe2+/3+ 100 9.129 913
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Formaldehyd 10 do 100 mg/L HCHO 100 9.129 914
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość ogólna 5 do 25 °dH 100 9.129 916
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość ogólna 3 do 21 °dH 100 9.129 918
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość ogólna 3 do 21 °dH 1000 9.129 919
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Twardość ogólna 4 do 21 °dH 5000 9.129 921
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Potas 250 do 1500 mg/l K 100 9.129 924
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Miedź 10 do 300 mg/L Cu2+ 100 9.129 923
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Mangan 2 do 100 mg/L Mn 100 9.129 926
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Molibden 5 do 250 mg/L Mo6+ 100 9.129 927
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nikiel 10 do 500 mg/L Ni2+ 100 9.129 928
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotany 10 do 500 mg/L NO3- 100 9.129 931
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotyny 2 do 80 mg/L NO2- 100 9.129 932
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Azotyny 0.1 do 3 mg/L NO2- 100 9.129 933
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Kwas nadoctowy 5 do 50 mg/L 100 9.129 943
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Nadtlenek 0.5 do 25 mg/L H2O2 100 9.129 934
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Siarczany 200 do 1600 mg/L SO42- 100 9.129 937
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Siarczyny 10 do 400 mg/L SO32- 100 9.129 938
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cyna 10 do 200 mg/L Sn2+ 50 9.129 942
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź