Katalog :: Grupy produktów :: Analizy środowiska, gleby, wody i żywności :: Analiza próbek :: Fotometry
    wstecz dalej
     
 

Fotometry pHotoLab® i pHotoFlex®, zaprogramowane protokoły analiz

Fotometry pHotoLab® i pHotoFlex®, zaprogramowane protokoły analiz

A: Zaprogramowane w modelach pHotoLab® S6, S12, photoLab® serii 6000 i Spektral.
B: Zaprogramowane w modelach photoLab® S12, photoLab® serii 6000 i Spektral.
C: Zaprogramowane w modelach pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH i pHotoFlex® Turb.
D: Zaprogramowane w modelach photoLab® serii 6000

Analizy bez odczynników:
Cu - kąpiel do miedziowania galwanicznego, 690 nm, 820 nm - kąpiel miedziowania galwanicznego - B
CrO3 - kąpiel do chromowania galwanicznego - kąpiel do chromowania galwanicznego - B
Ni - kąpiel do niklowania galwanicznego - kąpiel do niklowania galwanicznego - B
HZ - barwa w skali Hazena - barwa w skali Hazena - B
IFZ - liczba jodowa, 340 nm, 455 nm - liczba jodowa - B
m-1 (DFZ) - zabarwienie FB445 - B,C
m-1 (DFZ) - zabarwienie FB525 - A,C
m-1 (DFZ) - zabarwienie FB620 - B,C
FAU - mętność 620 - T620 - B
E - ekstynkcja - ekstynkcja - A, B, C
SAK - Współczynnik absorpcji spektralnej przy 254 i 436 nm photoLab® 6100 VIS (436 nm) i photoLab® 6600 UV-VIS (254/436 nm).

Dodatkowe testy dostępne na życzenie. Informacje są oparte na maks. zakresie i mogą być mniejsze dla fotometrów pHotoFlex®.

   
 
 
Typ
Opis
Do
Nr ozn.
Op.
Nr kat.
cena stan
14831 Ag, srebro B, C 100 1 9.920 905
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14825 Al, glin B, C 300 1 9.920 906
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14821 Au, złoto B, C 80 1 9.920 907
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14839 B, bor B 60 1 9.920 908
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14555 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 879
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14560 O2 ChZT, ChZT A 25 1 9.920 880
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14690 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 934
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14691 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 935
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14895 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 936
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
C3/25 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 956
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
C4/25 O2 ChZT, ChZT A, C 25 1 9.920 957
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14551 C6H5OH, fenol B, C 25 1 9.920 893
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14815 Ca, wapń B, C 100 1 9.920 909
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14834 Cd, kadm A, C 25 1 9.920 873
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
01745 Cd, kadm A, C 55 1 9.920 946
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00595 Cl2, chlor niezwiązany A, C 200 1 9.920 949
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00597 Cl2, chlor niezwiązany i całkowity A, C 200 1 9.920 950
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00599 Cl2, chlor niezwiązany i całkowity B 200 1 9.920 951
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cl-3 TP Cl2, chlor całkowity C, D 100 1 9.920 864
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14730 Cl, chlorki A, C 25 1 9.920 910
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14897 Cl, chlorki B, C 100 1 9.920 911
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14561 CN, cyjanki A, C 25 1 9.920 881
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
09701 CN, cyjanki B, C 100 1 9.920 914
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14552 Cr, chromiany (chrom) A, C 25 1 9.920 875
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14758 Cr, chromiany (chrom) B 250 1 9.920 915
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Cu-1 TP Cu, miedź C, D 100 1 9.920 862
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14553 Cu, miedź A, C 25 1 9.920 887
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14767 Cu, miedź B, C 250 1 9.920 916
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14549 Fe, żelazo A, C 25 1 9.920 883
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14761 Fe, żelazo B, C 1000 1 9.920 917
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14896 Fe, żelazo C 25 1 9.920 918
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00809 F, fluorki A,C 25 1 9.920 966
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00961 GH, twardość całkowita/Ca A, C 25 1 9.920 919
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14500 HCHO, formaldehyd C 25 1 9.920 885
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14678 HCHO, formaldehyd A, B 100 1 9.920 921
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14779 HS, siarkowodór B 220 1 9.920 922
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14562 K, potas A, C 25 1 9.920 886
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00815 Mg, magnez A, C 25 1 9.920 953
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14770 Mn, mangan B, C 500 1 9.920 924
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
19252 Mo, molibden B 100 1 9.920 964
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Mo-1 TP Mo, molibden C, D 100 1 9.920 965
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00816 Mn, mangan A, C 25 1 9.920 963
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
09711 N2H4, hydrazyna B 100 1 9.920 983
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
00860 Molibdenki B, C 25 1 6.225 979
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14537 Azot całkowity A, C 25 1 9.920 897
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
14763 Azot całkowity A 25 1 9.920 926
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Akcesoria
Fotometry przenośne, pHotoFlex
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź