Katalog :: Grupy produktów :: BHP :: Ochrona dróg oddechowych :: Maski
    wstecz dalej
     
 

Filtry wkręcane do masek BRK 820

Filtry wkręcane do masek BRK 820

Filtry są testowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN143 / EN 14387 oraz posiadają znak CE. Lekka konstrukcja umożliwia użycie z ćwierćmaskami, półmaskami i maskami. Zapewniają bardzo mały opór podczas oddychania. Ich żywotność zależy od toksyczności, wilgotności i zużycia powietrza przez użytkownika. Parametry różnią się w zależności od użytkowania, dlatego nie jest możliwe przewidzenie żywotności. Zużycie filtra może być wykryte poprzez:
- Pochłaniacze: pojawienie się zapachów, smaków lub innych czynników drażniących we wdychanym powietrzu
- Filtry: wzrastający opór podczas oddychania

Dopuszczalny czas przechowywania dla nieużywanych filtrów gazowych i filtropochłaniaczy (przetrzymywanych w szczelnie zamkniętych, fabrycznych opakowaniach) wynosi 6 lat. Filtry mogą być przechowywane przez 10 lat.

   
 
Poziom ochrony A:Opary związków organicznych o temp. wrzenia > 65 °C
Poziom ochrony B:Gazy nieorganiczne i opary, np. chlor
Poziom ochrony E:Tlenek siarki
Poziom ochrony K:Amoniak
Poziom ochrony AX:Gazy i opary związków organicznych o temp. wrzenia < 65°C, grup 1 i 2
Poziom ochrony Hg:Opary rtęci
Poziom ochrony NOSt:Tlenki azotu, wraz z cząstkami P3
Poziom ochrony P 1:Cząstki (opary, dym, pył) obojętnych substancji
Poziom ochrony P 2:Cząstki nietoksycznych substancji
Poziom ochrony P 3:Cząstki toksycznych substancji
 
Typ
Poziom~ochrony
Op.
Nr kat.
cena stan
Pochłaniacz 66 A A2 1 9.005 558
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 66 AB AB2 1 6.224 032
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 66 B B2 1 9.005 559
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 66 E E2 1 7.604 410
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 66 K K2 1 9.005 561
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 67 ABEK ABE2K1 1 9.005 563
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 84 ABEK ABEK2 1 6.224 033
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Pochłaniacz 84 AX AX 1 6.200 208
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 80 ASt A2-P2 R D 1 9.005 565
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 80 BSt B2-P2 R D 1 9.005 566
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 81 ABEKSt ABE2K1-P3 R D 1 7.616 476
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 81 ABSt AB2-P3 R D 1 6.228 471
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 81 BSt B2-P3 R D 1 6.302 979
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 81 HgSt Hg-P3 R D 1 6.303 942
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 86 ABEKSt ABEK2-P3 R D 1 9.005 570
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 86 NOSt NO-P3 R D 1 6.201 023
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 86 AXSt AX-P3 R D 1 6.227 097
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
Filtropochłaniacz 86 ABEKHgSt ABEK2Hg-P3 R D 1 6.232 031
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
 
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Filtry do półmasek Polimask 330, C 607/Selecta i SFERA
 
 
Akcesoria
Maski BRK 820
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź