Katalog :: Grupy produktów :: Liquid Handling :: Titration :: Burettes
    wstecz dalej
     
 

Spare keys for burette stopcocks

Spare keys for burette stopcocks

With retaining device.

   
 
 
Material
Description
PK
Cat. No.
cena stan
Glass, DURAN® for lateral burette stopcocks 1 7.018 940
16.25 EUR
Glass, DURAN® for lateral burette stopcocks 1 7.018 941
16.25 EUR
Glass* for lateral burette stopcocks 1 7.018 942
21.85 EUR
Glass* for lateral burette stopcocks 1 7.018 943
21.85 EUR
Glass* for lateral burette stopcocks 1 7.018 944
24.75 EUR
Glass* for straight burette stopcocks 1 7.018 945
26.05 EUR
PTFE* for straight burette stopcocks 1 7.018 946
16.20 EUR
  * Amber glass (borosilicate glass 5.4)
 
  Ceny w EUR to ceny dla kontrahentów mających siedzibę poza granicami Polski. Ceny w EUR nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
Prices in EUR for Companies outside of Poland. Prices in EUR exclude VAT and shipping, insurance and packaging costs.
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź