Katalog :: Grupy produktów :: Pipetowanie, Dozowanie :: Pipety :: Pipety wielomiarowe
    wstecz dalej
     
 

Pipety wielomiarowe, AR-Glas®, klasa AS, niebieska podz., typ 3

Pipety wielomiarowe, AR-Glas®, klasa AS, niebieska podz., typ 3

Zgodne z normą DIN EN ISO 835, typ 3. Wzorcowane na wylew (Ex). Podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, przeznaczoną do ceramiki, wysoce kontrastową emalią. Główne punkty podziałki w formie pierścieni. Pipety o poj. 5 mL i większej dostarczane z zatyczką z waty. Zgodność poświadczona certyfikatem. Z naniesionym oznaczeniem serii. Raport kalibracji serii dostępny na stronie producenta. W przypadku zamówienia większej ilości w opakowaniu zbiorczym dostępny certyfikat kalibracji lub certyfikat DAkkS (dawny certyfikat DKD).

   
 
 
Poj.~mL
Podziałka~mL
Tolerancja~± mL
Op.
Nr kat.
cena stan
0,5 0,01 0,006 1 9.272 380
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1,0 0,01 0,007 1 9.272 381
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
1,0* 0,10 0,007 1 9.272 382
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
2,0* 0,01 0,01 1 9.272 383
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
2,0 0,02 0,01 1 9.272 384
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
2,0* 0,10 0,01 1 9.272 385
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
5,0 0,05 0,03 1 9.272 387
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
5,0* 0,10 0,03 1 9.272 388
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
10,0 0,10 0,05 1 9.272 389
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
20,0* 0,10 0,1 1 9.272 390
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
25,0 0,10 0,1 1 9.272 391
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
50,0* 0,20 0,2 1 9.272 392
Atrakcyjna cena (na zapytanie)
  * Stanowią uzupełnienie serii, niezgodne z DIN.
 
  Ceny w PLN nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, pakowania, podatku VAT.
 
 
Produkty alternatywne
Pipety wielomiarowe, AR-Glas®, klasa AS
Pipety wielomiarowe, czyste szkło sodowe - AR, klasa B, zero na górze
Pipety wielomiarowe, PP, PLASTIBRAND®
 
  S.WITKO
Odczynniki chemiczne
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
 

WITKO Sp. z o.o.
Kompleksowe wyposażanie laboratoriów
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź