ZAKUPY W SERWISIE INTERNETOWYM FIRMY S.WITKO

INFORMACJE OGÓLNE

Zakupy produktów z oferty WITKO poprzez serwis internetowy są możliwe dla klientów, którzy uzyskali zgodę na użytkowanie oprogramowania. Warunkiem otrzymania zgody jest wypełnienie a następnie przesłanie formularza rejestracyjnego. Klient, który otrzymał pozwolenie ma zakładane konto internetowe, otrzymuje login oraz hasło. Klient po zalogowaniu przeszukuje produkty z oferty S.WITKO, a po znalezieniu odpowiednich towarów może je włożyć do koszyka oraz złożyć zamówienie. Informacje zawarte w serwisie internetowym WITKO nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny przedstawione w serwisie internetowym WITKO nie zawierają podatku VAT.

ZAKŁADANIE I ADMINISTROWANIE KONTEM

Aby założyć konto umożliwiające składanie zamówień w naszym serwisie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po zweryfikowaniu danych Państwa firmy, prześlemy login który umożliwi Państwu składanie zamówień w naszym serwisie internetowym. Pierwszy zarejestrowany użytkownik nabywa prawa administratora konta. Konto administratora jest kontem głównym i Klient za jego pomocą będzie mógł otworzyć dowolną ilość kont dodatkowych dla swoich pracowników.
W zależności od rodzaju Klienta pojawiać się będzie odmienna lista opcji.

Kliknij aby wypełnić formularz rejestracyjny.

LOGOWANIE
Po zalogowaniu dany użytkownik jest rozpoznawany przez serwis internetowy, po czym może przeglądać Katalog produktów, dodawać produkty do koszyka, składać zamówienie itd. Hasło może zostać zmienione przez użytkownika w opcji Moje konto po naciśnięciu przycisku Zmień hasło.
W zależności od uprawnień użytkownik będzie mógł korzystać z różnych zbiorów opcji:
- Lista dostępnych opcji dla administratora to: Start, Moje konto, Konta użytkowników, Oddziały firmy, Katalog produktów, Koszyk, Zamówienia, Raporty, Wyloguj.
- Lista dostępnych opcji dla zwykłego użytkownika to: Start, Moje konto, Katalog produktów, Koszyk, Zamówienia, Wyloguj.

Start – strona ta przedstawia ogólne informacje o serwisie internetowym S.WITKO.

Serwis-Info – strona zawiera instrukcje obsługi serwisu internetowego S.WITKO.

Regulamin – strona z regulamniem obowiązującym korzystających z serwisu internetowego S.WITKO.

Moje konto – strona ta umożliwia wyświetlanie i edycję danych przypisanych użytkownikom, zmianę hasła, itp.

Konta użytkowników (administrator) – strona ta umożliwia wyświetlanie istniejących i dodawanie nowych użytkowników klienta do serwisu internetowego S.WITKO

Oddziały firmy (administrator). - strona ta umożliwia wyświetlanie i edycję dostępnych adresów oraz dodawanie nowych adresów wysyłki.

Katalog produktów – strona ta umożliwia przeglądanie oferty S.WITKO oraz wyszukiwanie i dodawanie potrzebnych produktów do koszyka.

Koszyk – strona ta umożliwia edycję koszyka oraz złożenia zamówienia.

Zamówienia – strona ta umożliwia wyświetlanie złożonych zamówień oraz wykorzystanie złożonych zamówień do utworzenia nowego zamówienia.

Raporty – strona umożliwiająca generowanie różnych raportów.

Wyloguj – odnośnik zamykający sesję danego użytkownika.
WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW
Wyszukiwanie towarów odbywa się w oknie Katalog produktów. Produkty można wyszukiwać wpisując w pole wyszukiwania nazwę lub nr katalogowy danego produktu. Nazwy i nr katalogowe nie muszą być pełne - możliwe jest także wyświetlenie listy towarów zawierających dany ciąg znaków.
DODAWANIE DO KOSZYKA.
Aby wyszukane w oknie Katalog produktów towary dodać do koszyka należy kliknąć nazwę interesującego nas towaru. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym użytkownik będzie mógł określić potrzebną mu ilość danego produktu. Po naciśnięciu przycisku: Dodaj do koszyka wybrany produkt znajdzie się w koszyku. Powyższe kroki należy powtarzać aż w koszyku znajdą się wszystkie potrzebne danemu Klientowi produkty.
EDYCJA KOSZYKA
W każdym momencie możliwa jest edycja zawartości koszyka. W tym celu należy kliknąć na przycisk: KOSZYK. Otworzy się strona, gdzie użytkownik może usunąc wybrane pozycje koszyka, zmienić ilości, a także zmienić dodatkowe opisy danych pozycji w koszu. Po wpisaniu nowych wartości w polu Ilość należy kliknąć Przelicz kosz. Poza tym do wyboru są takie opcje jak: Usuń zerowe pozycje (powoduje usunięcie z koszyka produktów z wartością zero w polu Ilość), Prześlij kosz (powoduje przesłanie kosza do wybranego użytkownika Klienta), Gotowe zamawiam (powoduje wyświetlenie szczegółów zamówienia).
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Po wybraniu Gotowe zamawiam zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące zamówienia. Możliwe jest wprowadzenie własnego numeru zamówienia lub dodatkowych uwag. Można także wybrać adres wysyłki towaru oraz faktury. Zamówienie zostanie złożone po naciśnięciu przycisku Zamawiam.
ZAKUPY CYKLICZNE

W menu na lewym pasku nawigacyjnym istnieje odnośnik: Zamówienia. Daje on możliwość obejrzenia złożonych wcześniej zamówień. Po przejściu do listy złożonych zamówień można obejrzeć szczegóły danego zamówienia poprzez kliknięcie na numer zamówienia. Z tego poziomu istnieje możliwość wykorzystania złożonego wcześniej zamówienia do przygotowania nowego zamówienia. W tym celu należy nacisnąć przycisk Kopiuj do kosza. Wszystkie produkty, ilości oraz dodatkowe opisy zostaną przekopiowane do kosza, gdzie użytkownik może poddać je dalszej edycji.