Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

chemsolve® - WYSOKIEJ JAKOŚCI ODCZYNNIKI CHEMICZNE dla laboratoriów i zakładów produkcyjnych

chemsolve® - CZYSTA DROGA DO SUKCESU

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i pasji, do tego co robimy, w 2013 roku stworzyliśmy własną markę odczynników chemsolve®. To wysokiej jakości odczynniki wyselekcjonowane w oparciu o potrzeby zarówno zakładów produkcyjnych jak i laboratoriów używających zarówno konwencjonalnych technik analitycznych oraz  tych stosujących zaawansowane techniki. Od podstawowych odczynników chemicznych po te o wysokiej klasie czystości oraz szeroki zakres odczynników specjalistycznych – marka chemsolve® gwarantuje świetny stosunek jakości do ceny.

Naszym celem jest bycie zaufanym partnerem dla klientów i dostawców z branży nauk przyrodniczych i zaawansowanych technologii. Zapewniając najwyższej jakości produkty i rozwiązania usługowe, przyspieszamy innowacje i wspieramy sukces naszych klientów.

Wymagania i przepisy, z jakimi mierzą się producenci farmaceutyczni i przemysłowi przy zakupie chemikaliów, z każdym dniem stają się coraz bardziej rygorystyczne i złożone. Współpracując z naszymi klientami, nasz cel jest jasny - uczynić chemsolve® pierwszym wyborem, niezależnie od zastosowania, zarówno pod względem jakości, jak i wartości.

Korzystając z opinii klientów, jesteśmy dumni, że możemy zaoferować produkty, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniały specyficzne wymagania w różnych zastosowaniach, takich jak farmacja, chemia, petrochemia, elektronika, tworzywa sztuczne i żywice, motoryzacja, metalurgia, cement, powłoki i farby, szkło.

 

 

ODPOWIEDNI PRODUKT DO ODPOWIEDNIEGO ZASTOSOWANIA

Rozpuszczalniki do UHPLC-MS chemsolve®

Rozpuszczalniki do analiz metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) ze spektrometrią mas. Charakteryzują się wysoką czystością chemiczną, niską absorbancją UV, niskim poziomem zanieczyszczeń fluorescencyjnych, niską zawartością metali alkalicznych (<100 ppb) oraz niską wartością pozostałości po odparowaniu. Największa wartość piku mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 30 do 50 ppb. Wszystkie produkty są napełnione w atmosferze gazu obojętnego. Filtrowane przez filtr 0,1 m. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

Rozpuszczalniki do LC-MS chemsolve®

Spełniają jednocześnie wysokie wymagania analizy HPLC oraz specyficzne wymogi spektrometrii mas. Charakteryzują się niską wartością pozostałości po odparowaniu, oraz niskim poziomem zanieczyszczeń organicznych oraz jonów. Zanieczyszczenia śladowe metali to maks. po 50 ppb każdego z pierwiastków: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na (z wyjątkiem wody nr kat. 1205). Największa wartość piku mas w przeliczeniu na rezerpinę dla tej grupy odczynników wynosi 100 ppb (z wyjątkiem octanu etylu nr kat. 1202). Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

Rozpuszczalniki do HPLC chemsolve®

- Wysoka wartość transmitancji UV - znaleziony pik może być zawsze przypisany próbie, a nie rozpuszczalnikowi. 

- Niska pozostałość po odparowaniu gwarantuje uzyskanie czystych frakcji próby, sprzyja długotrwałemu użytkowaniu kolumn do HPLC i przeciwdziała mechanicznym zakłóceniom w przepływie rozpuszczalnika

- Niska zawartość wody pozwala na utrzymanie polarności i tym samym zdolności rozdzielczych rozpuszczalników do HPLC w pobliżu wartości idealnych

- Kontrolowany, niezmienny współczynnik załamania światła zapewnia bezbłędne funkcjonowanie i wysoką wydajność detektora refraktometrycznego

- Niski poziom fluorescencji gwarantuje niską wartość tła przy pomiarach fluorymetrycznych

- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim

 

Rozpuszczalniki do analizy pozostałości organicznych chemsolve®

Wysokiej jakości rozpuszczalniki dedykowane analizie pozostałości organicznych. Charakteryzują się bardzo wysoką czystością i niską zawartością substancji nielotnych. Bardzo niski poziom zanieczyszczeń organicznych potwierdzony jest testami: GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan): (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu) ≤3 ng/L GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation): (czas retencji od atrazyny do kumafosu) ≤3 ng/L Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

 

Rozpuszczalniki, kwasy, zasady i sole cz.d.a. i czyste chemsolve®

Rozpuszczalniki czyste do analizy. Większość spełnia wymagania wyższe od ustalonych przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS) oraz Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.). Pozwala to na ich użycie w szerszym zakresie aplikacji. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

Kwasy do analizy śladowej metali chemsolve®

Wysokiej czystości kwasy do analizy śladowej metali. Specyfikacja każdego z odczynników zawiera dane o zawartości ponad 50 pierwiastków, zdefiniowanych w wartościach ppb. Gwarantuje to niskie granice wykrywalności i dużą dokładność w oznaczaniu pierwiastków
w związku z małą interferencją tła. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim

 

Bufory pH chemsolve®

- Zawarte w ofercie bufory pH dostosowane są do różnych potrzeb i aplikacji klientów.
- Roztwory bezbarwne, standaryzowane w temp. 20°C, dokładność ±0,02, zgodne z NIST
- Roztwory kodowane kolorami, standaryzowane w temp. 25°C, dokładność ±0,010, zgodne z 19266/NIST, w butelkach typu Twin-Neck
- Roztwory kodowane kolorami, standaryzowane w temp. 20°C, dokładność ±0,02, zgodne z NIST
- Roztwory kodowane kolorami, standaryzowane w temp. 20°C, dokładność ±0,01, zgodne z NIST, w butelkach typu Twin-Neck
- Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

Koncentraty roztworów mianowanych (odważki analityczne) chemsolve®

Odważki analityczne do przygotowania 1000 ml roztworu, dostarczane w wygodnych w użyciu i przechowywaniu ampułkach szklanych lub z PE. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 

Roztwory do uwalniania substancji czynnej z formy leku chemsolve®

Wykonywane zgodnie ze specyfikacją klienta kwasy i bufory, stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz biologii molekularnej. Klient zamawiając produkty może nie tylko wskazać dokładny skład roztworu i farmakopeę, zgodnie z którą powinien zostać wykonany ale także wielkość i rodzaj opakowania. Wszystkie roztwory wytwarzane są w laboratoriach posiadających certyfikację ISO. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

Odczynniki i podłoża biologiczne chemsolve®

Powszechnie wykorzystywane odczynniki do biologii, biochemii, mikrobiologii, mikroskopii i elektroforezy. Stosowanie gotowych do pracy podłóż mikrobiologicznych oraz buforów zapewnia pewność, powtarzalność, oszczędność czasu i pieniędzy. Ich samodzielne przygotowanie od podstaw jest pracochłonne, czasochłonne i podatne na błędy. Wysoka jakość odczynników chemsolve® ma kluczowe znaczenie dla prowadzonych eksperymentów a jednocześnie pozwala się skupić na badaniach. Etykiety oraz certyfikaty analiz w języku polskim.

 

 Testy paskowe chemsolve®

Testy paskowe do szybkiego oznaczania półilościowego oznaczania jonów i twardości wody. Paski i papiery wskaźnikowe do oznaczania pH.

 

 

 

Tabletki Kjeldahla chemsolve®

Sole i katalizatory powszechnie stosowane podczas mineralizacji Kjeldahla. Stosowanie gotowych tabletek nie tylko przyspiesza przygotowanie próbek i mineralizację ale także znacząco zwiększa powtarzalność procesu. W ofercie chemsolve znajdują się tabletki o różnej formulacji co umożliwia dokładną kontrolę stosunku sól/kwas.

 

 

 

Odczynniki chemsolve® są klasyfikowane zgodnie z ich poziomem czystości i nadają się do analiz laboratoryjnych  lub preparatów przemysłowych.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o odczynnikach chemsolve® napisz do nas:

 
Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA