Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

CSR - Zrównoważony rozwój – Odpowiedzialność z myślą o przyszłości - WITKO

Globalne wyzwania i szanse

WITKO aktywnie wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez 193 członków ONZ w 2015 roku. Jesteśmy przekonani,  że cele te wyznaczają nam wszystkim wspólny kierunek działań, a w efekcie umożliwią znacznie większy postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju.  Wysiłki, jakie od wielu lat podejmujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, to nasz wkład w realizację celów ONZ. Wśród nich znajdują się zarówno inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności  jak i te podejmowane przez nasze działy biznesowe, marki i technologie.

 

Nasza Strategia Zrównoważonego  Rozwoju 2030

Zrównoważony rozwój obejmuje odpowiedzialność za gospodarcze, środowiskowe i społeczne konsekwencje działalności operacyjnej WITKO. Oferujemy rozwiązania i usługi bezpieczne, ekologiczne, odpowiedzialne i wydajne. Dążymy  do  ciągłego  udoskonalania  tych  rozwiązań  i  usług  w  celu  ochrony  środowiska  i zapewnienia bezpieczeństwa.

Naszą strategię realizujemy rozwijając portfolio o zrównoważone, przyjazne środowisku produkty, które oszczędnie wykorzystują zasoby naturalne w bezpiecznych procesach produkcyjnych, w bliskiej współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami w biznesie oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszych pracowników, którzy analizują wpływ wszystkich swoich działań na  środowisko oraz aktywnie  poszukują  sposobów współpracy z dostawcami i klientami firmy, które pozwolą zapobiegać emisji zanieczyszczeń i generowaniu odpadów związanych z działalnością biznesową lub ograniczyć ich ilość.

 

 

Nasz ambitny cel

Chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju  – to jedna z naszych firmowych wartości. Chcemy prowadzić wszystkie nasze operacje biznesowe w sposób odpowiedzialny i zrównoważony,  dbając równocześnie o dalszy rozwój firmy i jej  ekonomiczny sukces. Ze względu na specyfikę działania firmy zdefiniowaliśmy najważniejsze obszary odpowiedzialności, na których koncentrujemy się, dążąc do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Aby wzmocnić zaangażowanie w tworzenie lepszego świata dla wszystkich naszych interesariuszy, dostosowujemy filary społecznej odpowiedzialności biznesu WITKO do szeregu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Te cele zrównoważonego rozwoju pomogą skoncentrować nasze wysiłki na obszarach, w których  możemy wywrzeć pozytywny wpływ na naszą działalność i naszych interesariuszy.

WITKO wprowadziło zestaw wskaźników, aby namacalnie zmierzyć nasze kroki w kierunku osiągnięcia naszego celu i wypełnienia naszych wartości. Zamierzamy nadal co roku śledzić i publikować te wskaźniki, a także inne wskaźniki środowiskowe i społeczne, aby ocenić wpływ naszej działalności i operacji na naszych pracowników, partnerów, klientów i społeczności.

 

Cztery filary

Każdego dnia wykazujemy nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), zmieniając społeczności, w których pracujemy i żyjemy. Jesteśmy oddani społecznie odpowiedzialnym praktykom biznesowym, które wzmacniają i rozwijają naszą firmę, jednocześnie tworząc lepszy świat dla naszych współpracowników, dostawców, klientów i społeczności. Dowodem na to jest nasze podejście do ciągłego doskonalenia, etyka, uczciwość i wynikająca z tego jakość produktów i usług, które świadczymy.

Nasz cel koncentruje się na czterech kluczowych filarach zaangażowania:

 

 

Zobacz naszą Strategię CSR -  „Zrównoważony rozwój – Odpowiedzialność z myślą o przyszłości”

 

 

 

 


Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA