Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

Misja, Wizja, Wartości

NASZA MISJA I WIZJA

 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju nauki poprzez dostarczanie nowoczesnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb, kompleksowych rozwiązań do każdego laboratorium.

Naszą wizją jest kształtowanie przyszłości pracy w laboratoriach poprzez niezrównaną wiedzę, produkty i obsługę klienta, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  a co za tym idzie przyczynianie się do poprawy jakości życia ludzkości, umożliwiając naszym klientom uczynienie świata i naszej społeczności zdrowszym i bezpieczniejszym miejscem.

 

 

NASZE WARTOŚCI

Te podstawowe zasady prowadzą nas na drodze do urzeczywistnienia naszej wizji:

 

Ambicja i innowacja

Nieustannie idziemy do przodu, stale ulepszając naszą ofertę i umożliwiając naszym klientom i partnerom osiąganie ich celów badawczych jak i biznesowych.

 

 

Najwyższe standardy

Klienci wybierają WITKO, ponieważ wiedzą, że stawiamy sobie coraz wyższe cele, zarówno pod względem jakości naszej pracy, jak i wydajności naszych produktów. Skupiamy się na szczegółach jak nikt inny, konsekwentnie zapewniając wysoką jakość obsługi, elastyczność i niezawodność. Dzięki wyjątkowej wiedzy naszych pracowników staramy się spełniać najwyższe standardy na każdym obsługiwanym przez nas rynku.

 

Zaufanie

Klienci mają zaufanie do naszej zdolności do dostarczania jakości i usług; polegają na naszym zaangażowaniu w to, aby ich sukces stawiać na pierwszym miejscu. Jest to zakodowane w DNA firmy WITKO. Klienci nam ufają, a my staramy się ich nigdy nie zawieść.

 

 

Klientocentryczność

Wszystko, co robimy, zaczyna się od aktywnego słuchania i współpracy z naszymi klientami. Rozumiejąc ich wyzwania i aspiracje, aktywnie identyfikujemy rozwiązania, które odpowiadają ich obecnym i przyszłym potrzebom.

 

 

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i siebie nawzajem, za dotrzymanie naszych obietnic złożonych naszym klientom, dostawcom, udziałowcom i współpracownikom, aby zrealizować nasze połączone cele zgodnie z zasadami i celami na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDG- Sustainable Development Goals). Ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów i konsumentów, ochronę środowiska oraz jakość życia społeczności, w których działamy.

 

 

Szacunek

Jesteśmy zaufanym partnerem. Niezależnie od tego, czy pracujemy z partnerami wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, działamy jako jeden zespół i zawsze zakładamy, że inni mają dobre intencje. Nasze relacje i metody biznesowe opierają się na przestrzeganiu prawa i stosowaniu dobrej etyki w biznesie. Wymagamy rzetelności i uczciwości od siebie i od naszych klientów i dostawców. Traktujemy innych z godnością, postępujemy uczciwie i zachowujemy najwyższy poziom uczciwości.

 

 

Doskonałość

Nieustannie dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości i obsługi. Naszą pasję do ciągłego doskonalenia wyraża każdy pracownik firmy WITKO oraz osiągane przez nas wyniki. Kiedy dokładamy wszelkich starań, skuteczniej wspieramy branże, które obsługujemy.

 

 

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy stanowią najcenniejszy kapitał naszej firmy. Cenimy wszystkich pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy z myślą o sukcesie firmy oraz tworzeniu trwałej wartości. Ponieważ to ich codzienny entuzjazm cenią nasi klienci, a to umożliwiło nasz dynamiczny rozwój.

 

 

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne jest dla nas równie ważne, jak inne nasze cele biznesowe. Myślimy pokoleniami, a nie tylko kwartałami. Nasze podejście do odpowiedzialności korporacyjnej jest proste: patrzymy, słuchamy i robimy wszystko lepiej. Ponieważ tylko wtedy, gdy dobrowolnie wspieramy społeczeństwo, ludzie w trudniejszych sytuacjach niż my mają szansę uczestniczyć w naszym sukcesie. Oprócz wsparcia finansowego projektów i stowarzyszeń społecznych, staramy się również naszą wiedzą i doświadczeniem inspirować młodych ludzi do świata nauki i wspierać ich badania. Dlatego mamy nadzieję, że stworzymy lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi w naszym społeczeństwie.

 

Jest rzeczą oczywistą, że opieramy nasze wartości na ścisłym przestrzeganiu naszego kodeksu etycznego, poszanowaniu praw człowieka, naszego środowiska oraz przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.


Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA