Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

Kultura organizacyjna i zgodność z przepisami prawa

W oparciu o wspólne silne wartości budujemy silną firmę

 

Nasz Kodeks postępowania określa sposób wykonywania pracy przez wszystkich pracowników WITKO. Jesteśmy dumni z naszych praktyk etycznych, których przestrzegamy. To dzięki zaangażowanym pracownikom, którzy przestrzegają naszych wartości, jesteśmy silną firmą. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zjednanie sobie pracowników i klientów. W ten sposób budujemy zaufanie między pracownikami, partnerami i klientami. Misja i Wartości to zbiór najważniejszych zasad obowiązujących w WITKO. Przestrzegamy także zasad wynikających z ONZ-owskiej inicjatywy „Global Compact” i poprzez swoje działanie realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju/ Sustainable Development Goals

Wizerunku  i  dobrego  imienia  WITKO,  jako  firmy  działającej  etycznie  i w zgodzie z prawem, nie da się oddzielić od zachowań każdego z nas przy wykonywaniu codziennej pracy. Oczekuje się, że my wszyscy, pracownicy WITKO,  będziemy  przestrzegać  przepisów  prawa  i  regulaminów,  unikać  konfliktu  interesów,  chronić  dobro  firmy  oraz  uwzględniać i  cenić  miejscowe zwyczaje, tradycje i normy społeczne poszczególnych krajów i kręgów  kulturowych,  w  których  działamy.  Napełnia nas to dumą i wzmacnia nasz biznes oraz firmę.

Przez lata wypracowaliśmy mocną pozycję biznesową, reputację i kulturę firmy, którą odzwierciedla nasz Kodeks postępowania. Pozycja lidera wiąże się z większą odpowiedzialnością. Jednak to naruszenia zasad etycznych mogą stanowić dla nas najważniejsze ryzyko biznesowe i dlatego nie godzimy się na żadne nieetyczne zachowania. Podejmiemy natychmiastowe kroki przeciwko ich wszelkim przejawom — bez żadnych kompromisów.

Nasze wartości i Kodeks postępowania wskazują nam właściwą drogę, ale nie zastępują myślenia. W procesie podejmowania decyzji mogą się pojawiać wątpliwości, a Kodeks nie zawiera odpowiedzi na każde pytanie. Oczywiście musimy wspierać się nawzajem w kroczeniu właściwą ścieżką i od każdego i każdej z Was oczekujemy życia w zgodzie z naszymi zasadami!

Kodeks postępowania WITKO to przewodnik stworzony po to, aby pomóc wszystkim firmom Grupy WITKO w zrozumieniu naszych wartości oraz aby przedstawić oczekiwania względem codziennych praktyk. Zawiera wskazówki dotyczące naszego zachowania podczas interakcji między sobą, z klientami, ze społecznościami, w których działamy, oraz z innymi interesariuszami. Kodeks jest podstawowym dokumentem, do którego sięgamy w przypadku dylematów etycznych.

 

Małgorzata i Sławomir Witkowscy

Zarząd WITKO

 

 

ZOBACZ NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA

 

 

 


Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA