Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

Jubileusz 30 - lecia firmy WITKO. WITKO wczoraj, dzisiaj i jutro w polskiej chemii

 

Szanowni Państwo,

 

Za nami uroczysta konferencja „WITKO wczoraj, dzisiaj i jutro w polskiej chemii”, która uświetniła obchody Jubileuszu 30 - lecia naszej działalności.

 

Konferencja odbyła się 24 października 2019 r. i była dla nas niezwykłym wydarzeniem. Zgromadziła licznych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli biznesu i była doskonałą okazją do rozmowy o przyszłości polskiej chemii.

 

Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc w organizacji Konferencji oraz  profesjonalne jej poprowadzenie Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Pani Profesor Małgorzacie Szynkowskiej. Wspólnie mogliśmy stworzyć niezwykłą atmosferę konferencji.

 

Dziękujemy Prelegentom za ciekawe i wartościowe wykłady, które zapewniły wysoki poziom merytoryczny spotkania oraz jego wspaniałą oprawę.

Panu profesorowi dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu, cz. koresp. PAN - za wykładu "Historia nie gęsim piórem a długopisem pisana 30 lat minęło .... "

Pani profesor dr hab. Lucynie Woźniak, prorektorowi UM Łódź za wykład– „Badania lipidomiczne z wykorzystaniem technik spektrometrii masowej – od badań chemicznych do spersonalizowanej suplementacji”

Panu profesorowi dr hab. Jerzemu Lisowi, prorektorowi AGH – „Ceramika wczoraj, dzisiaj i jutro”

Panu profesorowi dr hab. Piotrowi Stepnowskiemu, prorektorowi UG Gdańsk za wykład – „Pozostałości leków w środowisku – ciekawostka naukowa czy realne zagrożenie”

Pani profesor dr hab. Ewaie Bulskiej, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW za wykład – „Chemia z biznesem"

Panu profesorowi dr hab. Henrykowi Koroniakowi, dziekanowi Wydziału Chemii UAM za wykład – „Wczoraj, dziś i dlaczego jutro. Moje refleksje nt. syntezy organicznej”

Panu profesorowi dr hab. Sławomirowi Rubinsztajnowi, prezesowi Silicone Experts LLC za wykład– „Moja przygoda z chemią krzemu”

Pani dr Viorice Railean-Plugaru, z UMK, laureatce konkursu KChA PAN „Najlepsze doktoraty” – "Nanokompozyty biosrebra jako bezpieczny środek antybakteryjny”

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za ciepłe słowa i wyrazy uznania, które umocniły nas w przekonaniu że działania WITKO pozytywnie wpływają na rozwój polskich placówek naukowych i badawczych.

 

Państwa obecność, w tak ważnym dla nas dniu, była prawdziwym zaszczytem

 

 

"Z okazji 30-lecia działalności proszę przyjąć życzenia wytrwałości i zapału do pracy nad dalszym rozwojem spółki. Niech będzie ona coraz doskonalszym partnerem dla wielu klientów, w tym placówek naukowych i badawczych”

Jego Magnificencja prof. dr hab.  inż. Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej

"Jestem przekonana, że kolejne lata przyniosą firmie WITKO Group następne wspaniałe osiągnięcia, kreśląc nowe karty jej bogatej historii”

prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 

 

"Z uznaniem stwierdzam, że firma WITKO ciągle się rozwija, zaspakaja rosnące wymagania klientów, zachowując przy tym wysoką jakość usług”

prof. dr hab. Ewa Bulska
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

"Podziękowania za wieloletnią, owocną współpracę oraz zaangażowanie na rzecz Komitetu Chemii Analitycznej PAN i polskiej chemii z nadzieją na przyszłość …”

prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

 

"Państwa działalność pokazuje, że istnieje ogromna przestrzeń do współpracy miedzy nauką a biznesem, a w połączeniu z pasją do obu powstają wspaniałe przedsięwzięcia”

dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz
Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

"Bardzo nas cieszy dynamika rozwoju firmy, która stawia sobie bardzo ambitne cele i z roku na rok poszerza zakres działalności”

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

"My jednak pamiętamy, że przecież zgodnie z przysłowiem z wiekiem niektóre rzeczy, takie jak skrzypce Stradivariusa, czerwone wino spod Bordeaux, a na pewno WITKO Group stają się coraz lepsze”

prof. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


"Dzięki ciężkiej pracy, doskonałemu wyczuciu  potrzeb odbiorców i świetnym umiejętnościom zarządczym WITKO Sp. z o.o. jest dziś cenionym dystrybutorem sprzętu, odczynników dla branży chemicznej i nie tylko”

prof. dr hab. Izabela Nowak Prezes
ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego

prof. dr hab. Robert Pietrzak
ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

"Macie Państwo wspaniałych pracowników którzy są z nami od początku do końca realizacji kontraktów. Jesteście Państwo nie tylko rzetelnymi dostawcami, ale potrafiliście nam pomóc w trudnych sytuacjach”

prof. dr hab. Marcin Opałło
Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

"Jesteście Super”

prof. zw. dr hab. Wiesław Wasiak
Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

"Pragnę wyrazić szczere uznanie i podziękowanie za czynny udział Spółki WITKO we współorganizowaniu konferencji naukowych i zasponsorowanie nagród dla wyróżniających się chemików

prof. dr hab. Daniel T. Gryko 
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 

 

"Współpraca z Państwa firmą, praktycznie od początku jej istnienia w 1989 roku, była nie tylko przyjemnością ale przede wszystkim okazją wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie popularyzacji wiedzy chemicznej dla instytucji zajmujących się analizą chemiczną i ochroną środowiska.”  

prof. dr hab. inż. Agata Kot - Wasik
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Kierownik Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej

 

"W ciągu 30 lat nadaliście Państwo swojej firmie nowoczesny profil z imponującymi perspektywami rozwoju” 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

 

„…niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy służących dalszemu, dynamicznemu rozwojowi firmy” 

prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

„Wyrazy najwyższego uznania dla całej społeczności kierowanej przez Państwa jednostki za twórczą pracę dla dobra nauki"

prof. dr hab. Anna Czubaszek
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  

 

„Wyrażam słowa uznania oraz podziękowania za dotychczasową współpracę z naszym Wydziałem"

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej

 

„Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiego dobra oraz przynajmniej jeszcze jednego tak okrągłego Jubileuszu"

prof. dr hab. Małgorzata Grembecka
Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wpisania się do Księgi Gratulacyjnej Jubileuszu 30 - lecia firmy WITKO. Wiadomość można przekazać poniżej.
Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA