Drogi Użytkowniku, pragniemy poinformować, że nasz Serwis:

1. Zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO)) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
Jednocześnie pragniemy poinformować, że:
Operator serwisu jest jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach funkcjonalności zawartych w Serwisie oraz w ramach plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 - dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
Klikając przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w ww. celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności jego wyświetlaniem na Twoim urządzeniu, czy też korzystaniem z niektórych jego funkcjonalności. Serwis może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, ale w takich przypadkach prosi o Twoją wyraźną zgodę.
W zakresie wynikającym z RODO, każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Akceptacja zgody na przetwarzanie danych oznacza, że Twoje dane, w tym zawarte w plikach cookies, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W sprawach dot. ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres: daneosobowe@witko.com.pl

Polityka prywatności Akceptuję

Poziom bezpieczeństwa biologicznego

Poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL – ang. Biological Safety Level) wymagany do obsługi próbek i wykonywania badań zawierających wirusa SARS-CoV-2

 

Wiele instytucji i samodzielnych laboratoriów chcących rozpocząć diagnostykę i/lub badania nad potencjalnymi metodami diagnostyki i terapii lub nad wytwarzaniem szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, zastanawia się, czy  posiadane prze  nie wyposażenie  zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i badania próbek tego wirusa. Poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL 1, 2, 3 lub 4) jest określany dla laboratorium mikrobiologicznego na podstawie zakresu zabezpieczeń chroniących personelu, a także otaczające środowisko oraz społeczności  nie związane z laboratorium.


tabela BSL

Choroby przenoszone drogą powietrzną, takie jak COVID-19, są zazwyczaj klasyfikowane jako BSL-3. Laboratoria o tym poziomie bezpieczeństwa są prawie zawsze specjalnie zaprojektowane do tego celu oraz są wyposażone w specjalistyczny sprzęt (komory BSC class II lub III) i systemy HVAC zaprojektowane tak, aby żadne cząsteczki unoszące się w powietrzu nie mogły się rozprzestrzeniać poza laboratorium.

Zobacz również: Projektowanie i budowa laboratoriów

 

Aktualne wytyczne

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a za nią lokalne jej odpowiedniki, zalecają, by izolacja wirusa SARS-CoV-2 (Sprawdź zamrażarki niskotemperaturowe do przechowywania wirusa) i charakterystyka jego czynników wirusowych z próbek były przetwarzane w przestrzeni laboratoryjnej BSL-3 przy użyciu procedur BSL-3. WHO dopuszcza jednak, aby laboratoria BSL-2 mogły przeprowadzać rutynowe testy diagnostyczne przy użyciu standardowych środków ostrożności. Natomiast procedury takie jak zatężanie wirusa, jego wytrącanie lub filtracja mogą być prowadzone w jednokierunkowym przepływie powietrza BSL-2, pod warunkiem przestrzegania określonych zaostrzonych środków ostrożności i procedur BSL-3.

Sprawdź termocyklery, produkty do PCR i komory PCR

 

Najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa biologicznego w laboratorium 2019-nCoV (WHO):

  • Wszystkie procedury muszą być przeprowadzane w oparciu o ocenę ryzyka i wyłącznie przez personel o wykazanej zdolności do ścisłego przestrzegania wszelkich stosownych protokołów przez cały czas.
  • Wstępne przetwarzanie (przed inaktywacją) wszystkich próbek powinno odbywać się w komorze bezpieczeństwa biologicznego (BSC) lub innym pierwotnym urządzeniu zabezpieczającym.
  • Diagnostyczne prace laboratoryjne, te niezwiązane z jakimkolwiek namnażaniem wirusa (np. sekwencjonowanie, NAAT) powinny być prowadzone w zakresie funkcji i procedur równoważnych poziomowi BSL-2.

Sprawdź komory laminarne

  • Prace związane z namnażaniem (np. hodowla wirusów, testy izolacji lub neutralizacji) w laboratorium ochronnym z wewnętrznym kierunkowym przepływem powietrza (BSL-3)

Sprawdź inkubatory do hodowli

  • Należy zastosować odpowiednie środki dezynfekujące o udowodnionej aktywności przeciwko wirusom otoczkowym takie jak np. podchloryny (wybielacze), alkohole (etylowy, izopropylowy), nadtlenek wodoru, czwartorzędowe związki amoniowe i pochodne fenolowe.

Zobacz również autoklawy

  • Próbki pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem występowania zakażenia należy przewozić w sposób zgodny z kategorią UN3373, „Substancja biologiczna, kategoria B”. Kultury wirusowe lub izolaty powinny być transportowane jako kategoria A, UN2814, „substancja zakaźna, wpływająca na ludzi”

Sprawdź produktu do transportu i przechowywania próbek

 

Oceny ryzyka mają kluczowe znaczenie przy określaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa biologicznego, a także innych procedur postępowania i ŚOI (środki ochrony indywidualnej). Niestety, na dzień pisania tego tekstu SARS-CoV-2 nie został sklasyfikowany do konkretnej grupy ryzyka. Jednak Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH) zaliczył jego poprzednika SARS-CoV-1 do grupy ryzyka 3.

 

Przydatne Linki:

Produkty do wykrywania wirusów

Badania nad szczepionką

Produkty BHP

 


Partnerzy i dostawcy WITKO
Zaufali namWszelkie prawa zastrzeżone. ©
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA